غسل‌های واجب

[۴۲۹]

ج۱، مسئله ۴۲۹ . غسل‌های واجب، هشت مورد است:

  • اوّل: غسل جنابت؛
  • دوّم: غسل حیض؛
  • سوّم: غسل نفاس؛
  • چهارم: غسل استحاضه؛
  • پنجم: غسل مسّ میّت؛
  • ششم: غسل میّت؛
  • هفتم: غسل مستحبی که به سبب نذر و عهد و قَسَم شرعی و مانند اینها واجب می‌شود؛
  • هشتم: بنابر احتیاط واجب، غسل برای قضای نماز آیات؛ در صورتی‌ که کسوف کلّی، یا خسوف کلّی شود و مکلّف عمداً نماز آیات را نخواند تا قضا شود.
اسکرول به بالا