اقسام زنان حائض

[۵۵۶]

ج۱، مسئله ۵۵۶ . زنان حائض، شش قسم‌اند:

  • اوّل: دارای عادت وقتیّه و عددیّه؛
  • دوّم: دارای عادت وقتیّه؛
  • سوّم: دارای عادت عددیّه.
  • سه قسم فوق، زنان دارای عادت می‌باشند؛ چگونگی محقّق شدن این عادت‌ها در مسائل قبل ذکر شد.
  • چهارم: مضطربه؛ یعنی زنی که چند ماه خون دیده، ولی عادت معیّنی پیدا نکرده یا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است.
  • پنجم: مبتدئه؛ یعنی زنی که دفعۀ اوّل خون دیدن اوست.
  • ششم: ناسیه؛ یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است.

این سه دسته، دارای عادت نیستند و هر کدام از این شش قسم، احکامی دارند که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.

اسکرول به بالا