آب جاری

آب جاری

[۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] ۳. آب جاری ج۱، مسئله ۴۲ . «آب جاری» به آبی گفته می‌‌شود که شرایط ذیل را داشته باشد: اوّل: منبع طبیعی داشته باشد؛ مانند آب چشمه، رودخانه، قنات یا آبی که از برف‌‌های …

آب جاری Read More »

اسکرول به بالا