آب چاه

[۵۷] [۵۸] ۵. آب چاه ج۱، مسئله ۵۷ . «آب چاه» که از زمین می‌‌جوشد، هرچند کمتر از کر باشد، چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی که بو یا رنگ یا مزۀ آن به وسیلۀ نجاست تغییر نکرده، پاک …

آب چاه Read More »