آب کر

آب کر

[۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] ۱. آب کر ج۱، مسئله ۲۷ . برای آنکه مقدار آب موجود در ظرفی، «کُرّ» محسوب شود، کافی است حجم آن، سی و شش وجب مکعّب باشد که …

آب کر Read More »

اسکرول به بالا