استبراء

استبراء

[۸۷] [۸۸] [۸۹] [۹۰] [۹۱] [۹۲] ج۱، مسئله ۸۷ . «استبراء از ادرار»، عمل مستحبی است که مردان بعد از بیرون آمدن ادرار، برای اینکه مجرای ادرار کاملاً از ادرار تخلیه گردد، انجام می‌دهند و این عمل به چند شیوه …

استبراء ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن