استبراء و استظهار در حیض

[۶۰۰] [۶۰۱] [۶۰۲] [۶۰۳] [۶۰۴] [۶۰۵] [۶۰۶] ج۱، مسئله ۶۰۰ . «استبراء از خون حیض»، عمل خاصّی است که زن برای آگاهی از وضعیّت باطن مجرا و اینکه آیا آلوده به خون حیض است یا نه انجام می‌دهد؛ این استبراء …

استبراء و استظهار در حیض Read More »