ملحقات (۲) اعتبارات

[۲۸۰۵] [۲۸۰۶] ملحقات (۲) اعتبارات اعتبار بر دو گونه است: ۱ ـ اعتبار برای واردات: کسی که خواهان وارد کردن کالاهای خارجی است به بانک رجوع میکند و خواستار گشایش اعتبار می‌گردد. در نتیجه بانک متعهد می‌شود که اسناد کالاهای …

ملحقات (۲) اعتبارات Read More »