ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه

[۲۸۱۴] [۲۸۱۵] ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه اوراق قرضه، اوراقی هستند که مراجع قانونی ذی‌ربط، به قیمت اسمی معین و مدت‌داری صادر می‏‌کنند و آنها را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی می‌‏فروشند، مثلاً سندی را که قیمت اسمی آن …

ملحقات (۷) فروش اوراق قرضه Read More »