بلوغ

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند

[۲۲۷۰] [۲۲۷۱] [۲۲۷۲] [۲۲۷۳] [۲۲۷۴] کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند مسئله ۲۲۷۰ ـ بچه‌ای که بالغ نشده است شرعاً نمی‌تواند در ذمّه، یا در مال خود تصرف کند، هرچند در کمال تمییز و رشد باشد، و اذن …

کسانی که از تصرف در مال خود ممنوع‌اند Read More »

اسکرول به بالا