تسهیلات

احکام بانک‌ها (انواع تسهیلات)

[۱۴۶۸] [۱۴۶۹] [۱۴۷۰] [۱۴۷۱] [۱۴۷۲] [۱۴۷۳] [۱۴۷۴] [۱۴۷۵] [۱۴۷۶] [۱۴۷۷] [۱۴۷۸] [۱۴۷۹] [۱۴۸۰] [۱۴۸۱] [۱۴۸۲] [۱۴۸۳] [۱۴۸۴] [۱۴۸۵] [۱۴۸۶] [۱۴۸۷] [۱۴۸۸] [۱۴۸۹] انواع تسهیلات بانکی و احکام ویژۀ مربوط به هر یک از آنها ۱. تسهیلات فروش اقساطی معنای تسهیلات …

احکام بانک‌ها (انواع تسهیلات) Read More »

احکام بانک‌ها (کلیات تسهیلات)

[۱۴۵۸] [۱۴۵۹] [۱۴۶۰] [۱۴۶۱] [۱۴۶۲] [۱۴۶۳] [۱۴۶۴] [۱۴۶۵] [۱۴۶۶] [۱۴۶۷] تسهیلات بانکی (توضیحات و مسائل کلّی) کیفیّت عملکرد بانک ‌در مورد تسهیلات بانکی ٭ تسهیلاتی که بانک در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، در قالب قراردادهای مختلفی ارائه می‌شود: – برخی …

احکام بانک‌ها (کلیات تسهیلات) Read More »

اسکرول به بالا