تشییع جنازه

[۸۱۲] [۸۱۳] ج۱، مسئله ۸۱۲ . شرکت مردان در تشییع جنازۀ متوفّی مستحب است و در فضیلت آن روایات زیادی نقل شده و برای تشییع جنازه، مستحباتی شمرده شده، که از جملۀ آنها موارد ذیل است: ۱. اولیاء میّت، مؤمنین …

تشییع جنازه Read More »