ملحقات (۲۲) حکم خیابان احداث‌شده توسط دولت

[۲۸۷۰] [۲۸۷۱] [۲۸۷۲] [۲۸۷۳] [۲۸۷۴] ملحقات (۲۲) حکم خیابان‌هایی که دولت احداث می‌کند مسئله ۲۸۷۰ ـ حرکت کردن در خیابان‌ها، و پیاده‌روهای احداث از خانه‌ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده …

ملحقات (۲۲) حکم خیابان احداث‌شده توسط دولت Read More »