احکام پزشکی (تغییر جنسیّت)

[۶۹۷] [۶۹۸] [۶۹۹] [۷۰۰] [۷۰۱] ملاک در جنسیّت افراد ج۴، مسئله ۶۹۷ . ملاک در جنسیّت واقعی افراد از جهت مذکّر یا مؤنّث بودن، نوع اندام‌ های تناسلی آنان است، کسی که آلت تناسلی حقیقی مردانه و بیضه‌ های طبیعی …

احکام پزشکی (تغییر جنسیّت) Read More »