ربا

راه‌های فرار از ربای قرضی

[۱۵۴۴] [۱۵۴۵] [۱۵۴۶] [۱۵۴۷] [۱۵۴۸] [۱۵۴۹] [۱۵۵۰] [۱۵۵۱] [۱۵۵۲] [۱۵۵۳] [۱۵۵۴] [۱۵۵۵] [۱۵۵۶] [۱۵۵۷] شیوه‌های رهایی از ربای قرضی راهکار اوّل: «هبۀ مشروط به هبه» ج۴، مسئله ۱۵۴۴ . اگر فرد مبلغ معیّنی را به شخصی ببخشد، به شرط آنکه …

راه‌های فرار از ربای قرضی Read More »

راه‌های فرار از ربای دیرکرد

[۱۵۳۳] [۱۵۳۴] [۱۵۳۵] [۱۵۳۶] [۱۵۳۷] [۱۵۳۸] [۱۵۳۹] [۱۵۴۰] [۱۵۴۱] [۱۵۴۲] [۱۵۴۳] راه‌کارهایی برای رهایی از ربا براى رهایى از انواع ربا، راه‌هایى ذکر شده که در این فصل، به توضیح آنها پرداخته می‌شود. در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نقل …

راه‌های فرار از ربای دیرکرد Read More »

ربای دیرکرد

[۱۰۴۰] [۱۰۴۱] [۱۰۴۲] [۱۰۴۳] [۱۰۴۴] [۱۰۴۵] [۱۰۴۶] [۱۰۴۷] [۱۰۴۸] دیرکرد همان طور که در فصل «معاملات باطل و حرام» ذکر شد، ربا بر سه قسم است؛ در این فصل، احکام قسم سوّم آن (ربای دیرکرد) بیان می‌شود. تعریف ربای دیرکرد …

ربای دیرکرد Read More »

ربای در قرض

[۱۰۱۶] [۱۰۱۷] [۱۰۱۸] [۱۰۱۹] [۱۰۲۰] [۱۰۲۱] [۱۰۲۲] [۱۰۲۳] [۱۰۲۴] [۱۰۲۵] [۱۰۲۶] [۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] تعریف قرض ربوی و حکم حرمت و مالکیّت اصل قرض همان طور که در فصل «معاملات …

ربای در قرض Read More »

اسکرول به بالا