سحر | دعانویسی | فضای مجازی

[۴۹۲] [۴۹۳] [۴۹۴] [۴۹۵] [۴۹۶] [۴۹۷] [۴۹۸] [۴۹۹] سحر، کهانت، فال‌گیری، دعانویسی، شعبده‌بازی، هیپنوتیزم ج۲، مسئله ۴۹۲. «سحر» (جادو) و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب درآمد از طریق آن حرام است، هرچند بنابر احتیاط واجب برای دفع …

سحر | دعانویسی | فضای مجازی Read More »