سرقفلی

المستحدثات » السرقفلیة

[۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] السرقفلیة (الخُلُوّ) من المعاملات الشائعة بین التجّار والکسبة ما یسمّی بـ «السرقفلیة»، ویراد بها: تنازل المستأجر عمّا تحت تصرّفه بإیجار المحلّ الذی یشغله لآخر إزاء مقدار من المال یتّفق علیه الطرفان. وتطلق أیضاً علی تنازل …

المستحدثات » السرقفلیة Read More »

سرقفلی

[۶۰۹] [۶۱۰] [۶۱۱] [۶۱۲] [۶۱۳] [۶۱۴] [۶۱۵] [۶۱۶] [۶۱۷] یکى از معاملات رایج در عرف «سرقفلی» است؛ «سرقفلی» اقسام مختلفی دارد که احکام برخی از آنها در این بخش بیان می‌شود. ج۳، مسئله ۶۰۹ . گاه مالک مکان تجاری[۱] آن …

سرقفلی Read More »

اسکرول به بالا