ملحقات (۶) فروش سهام

[۲۸۱۲] [۲۸۱۳] ملحقات (۶) فروش سهام گاه شرکت‌های سهامی، بانک‌ها را واسطه فروش سهام خود قرار می‌‏دهند و بانک‌ها با دریافت کارمزد معینی به نمایندگی از شرکت‌های مزبور، به فروش سهام مبادرت می‌‏ورزند. مسئله ۲۸۱۲ ـ این نحوه معامله با …

ملحقات (۶) فروش سهام Read More »