تعقیب نماز | احکام صلوات

[۱۱۰۸] [۱۱۰۹] [۱۱۱۰] [۱۱۱۱] تعقیب نماز – احکام صلوات مسئله ۱۱۰۸ ـ مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب ـ یعنی: خواندن ذکر و دعا و قرآن ـ شود، و بهتر است پیش از آنکه از جای خود …

تعقیب نماز | احکام صلوات Read More »