احکام لکّه‌بینی بانوان

[۶۰۷] [۶۰۸] ج۱، مسئله ۶۰۷ . زنی که دارای عادت است، چنانچه بعد از سپری شدن ایّام عادت[۱] و قبل از گذشت ده روز از ابتدای روزهای عادتش لکّه‌بینی داشته باشد – هرچند لکّه‌های صورتی یا زرد رنگ خون – …

احکام لکّه‌بینی بانوان ادامه مطلب »