مضاربه

احکام المضاربة

[۸۲۴] [۸۲۵] [۸۲۶] [۸۲۷] [۸۲۸] [۸۲۹] [۸۳۰] [۸۳۱] أحکام المضاربة مسئله ۸۲۴ : المضاربة هی: عقد واقع بین شخصین علی أن یدفع أحدهما إلی الآخر مالاً لیتّجر به ویکون الربح بینهما. ویعتبر فیها أمور: الأوّل: الإیجاب والقبول، ویکفی فیهما کلّ …

احکام المضاربة Read More »

شرایط مضاربه

[۶۵۱] [۶۵۲] [۶۵۳] [۶۵۴] [۶۵۵] [۶۵۶] [۶۵۷] [۶۵۸] [۶۵۹] [۶۶۰] [۶۶۱] [۶۶۲] [۶۶۳] [۶۶۴] [۶۶۵] [۶۶۶] [۶۶۷] [۶۶۸] [۶۶۹] [۶۷۰] [۶۷۱] [۶۷۲] [۶۷۳] [۶۷۴] [۶۷۵] [۶۷۶] [۶۷۷] [۶۷۸] [۶۷۹] [۶۸۰] مضاربه تعریف و اقسام مضاربه ج۳، مسئله ۶۵۱ . «مضاربه» …

شرایط مضاربه Read More »

احکام مضاربه

[۲۲۲۸] [۲۲۲۹] [۲۲۳۰] [۲۲۳۱] [۲۲۳۲] [۲۲۳۳] [۲۲۳۴] [۲۲۳۵] احکام مضاربه مسئله ۲۲۲۸ ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‏نامیم می‏دهد، که با آن تجارت …

احکام مضاربه Read More »

اسکرول به بالا