مکروهات

احکام مبطلات و مکروهات روزه

[۱۶۲۳] [۱۶۲۴] [۱۶۲۵] [۱۶۲۶] [۱۶۲۷] احکام مبطلات مسئله ۱۶۲۳ ـ اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل می‏کند انجام دهد، روزه او باطل می‌شود. و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال ندارد. ولی جنب اگر …

احکام مبطلات و مکروهات روزه Read More »

اسکرول به بالا