نافله‌های شبانه‌‌روزی

[۲۰۵۱] [۲۰۵۲] [۲۰۵۳] [۲۰۵۴] [۲۰۵۵] [۲۰۵۶] [۲۰۵۷] [۲۰۵۸] [۲۰۵۹] [۲۰۶۰] [۲۰۶۱] [۲۰۶۲] [۲۰۶۳] [۲۰۶۴] ج۱، مسئله ۲۰۵۱ . نافله‌های شبانه‌روزی در غیر روز جمعه، (۳۴) رکعت است که عبارتند از: هشت رکعت نافلۀ ظهر، هشت رکعت نافلۀ عصر، چهار رکعت …

نافله‌های شبانه‌‌روزی Read More »