وصیت

احکام الوصیة

[۱۲۸۹] [۱۲۹۰] [۱۲۹۱] [۱۲۹۲] [۱۲۹۳] [۱۲۹۴] [۱۲۹۵] [۱۲۹۶] [۱۲۹۷] [۱۲۹۸] [۱۲۹۹] [۱۳۰۰] [۱۳۰۱] [۱۳۰۲] [۱۳۰۳] [۱۳۰۴] [۱۳۰۵] [۱۳۰۶] [۱۳۰۷] [۱۳۰۸] [۱۳۰۹] [۱۳۱۰] [۱۳۱۱] [۱۳۱۲] [۱۳۱۳] [۱۳۱۴] [۱۳۱۵] [۱۳۱۶] [۱۳۱۷] [۱۳۱۸] أحکام الوصیة مسئله ۱۲۸۹ : الوصیة علی قسمین: أ- الوصیة …

احکام الوصیة ادامه مطلب »

شرایط موصی و موصی‌له

[۱۰۲۷] [۱۰۲۸] [۱۰۲۹] [۱۰۳۰] [۱۰۳۱] [۱۰۳۲] [۱۰۳۳] [۱۰۳۴] [۱۰۳۵] [۱۰۳۶] [۱۰۳۷] [۱۰۳۸] [۱۰۳۹] [۱۰۴۰] شرایط وصیّت کننده ج۴، مسئله ۱۰۲۷ . وصیت کننده باید داراى شرایط ذیل باشد: ۱. بالغ باشد (مگر در برخی موارد)؛ ۲. عاقل باشد؛ ۳. سفیه …

شرایط موصی و موصی‌له ادامه مطلب »

احکام وصیت

[۲۷۱۱] [۲۷۱۲] [۲۷۱۳] [۲۷۱۴] [۲۷۱۵] [۲۷۱۶] [۲۷۱۷] [۲۷۱۸] [۲۷۱۹] [۲۷۲۰] [۲۷۲۱] [۲۷۲۲] [۲۷۲۳] [۲۷۲۴] [۲۷۲۵] [۲۷۲۶] [۲۷۲۷] [۲۷۲۸] [۲۷۲۹] [۲۷۳۰] [۲۷۳۱] [۲۷۳۲] [۲۷۳۳] [۲۷۳۴] [۲۷۳۵] [۲۷۳۶] [۲۷۳۷] [۲۷۳۸] [۲۷۳۹] [۲۷۴۰] [۲۷۴۱] [۲۷۴۲] [۲۷۴۳] [۲۷۴۴] احکام وصیت مسئله ۲۷۱۱ـ وصیّت آن …

احکام وصیت ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن