وقت نماز

مسائل مستحدثه دربارۀ وقت نماز

[۲۱۶۴] [۲۱۶۵] [۲۱۶۶] [۲۱۶۷] [۲۱۶۸] [۲۱۶۹] ج۱، مسئله ۲۱۶۴ . انسان در هیچ یک از موارد ذیل واجب نیست نماز را دوباره بخواند، هرچند دوباره خواندن آن، مطابق احتیاط مستحب است: – در شهر خود نماز صبح را بخواند، سپس …

مسائل مستحدثه دربارۀ وقت نماز Read More »

اسکرول به بالا