کسانی که روزه بر آنها واجب نیست

[۱۶۹۴] [۱۶۹۵] [۱۶۹۶] [۱۶۹۷] [۱۶۹۸] کسانی که روزه بر آنها واجب نیست مسئله ۱۶۹۴ ـ پیرمرد و پیرزنی که به سبب پیری روزه گرفتن برای آنان حرج و سختی فوق‌العاده دارد لازم نیست روزه بگیرند و قضای آن هم واجب …

کسانی که روزه بر آنها واجب نیست Read More »