پیشگیری و جلوگیری

احکام پزشکی (پیشگیری و تلقیح)

[۷۰۲] [۷۰۳] [۷۰۴] [۷۰۵] [۷۰۶] [۷۰۷] [۷۰۸] [۷۰۹] [۷۱۰] [۷۱۱] [۷۱۲] [۷۱۳] [۷۱۴] [۷۱۵] [۷۱۶] [۷۱۷] [۷۱۸] [۷۱۹] [۷۲۰] احکام پیشگیری از بارداری ج۴، مسئله ۷۰۲ . استفاده از دارو یا دستگاه پیشگیرى از حاملگى (IUD و مانند آن)[۱] به …

احکام پزشکی (پیشگیری و تلقیح) Read More »

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت

[۲۸۶۵] [۲۸۶۶] [۲۸۶۷] [۲۸۶۸] [۲۸۶۹] ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت مسئله ۲۸۶۵ ـ جایز است که زن از داروهای پیشگیری از حاملگی به شرط آنکه به او زیان مهمی نزند، استفاده کند، حتی اگر شوهر راضی نباشد، مگر اینکه با …

ملحقات (۲۱) احکام کنترل جمعیت Read More »

اسکرول به بالا