کفالت

احکام الضمان و الکفالة

[۹۰۰] [۹۰۱] [۹۰۲] [۹۰۳] [۹۰۴] [۹۰۵] [۹۰۶] [۹۰۷] [۹۰۸] [۹۰۹] [۹۱۰] [۹۱۱] [۹۱۲] [۹۱۳] أحکام الضمان مسئله ۹۰۰ : الضمان هو: التعهّد بمالٍ لآخر. وهو علی نحوین: ۱– نقل الدین من ذمّة المضمون عنه (المدین) إلی ذمّة الضامن للمضمون له …

احکام الضمان و الکفالة Read More »

کفالت

[۱۱۲۷] [۱۱۲۸] [۱۱۲۹] [۱۱۳۰] [۱۱۳۱] [۱۱۳۲] [۱۱۳۳] [۱۱۳۴] [۱۱۳۵] [۱۱۳۶] [۱۱۳۷] [۱۱۳۸] [۱۱۳۹] [۱۱۴۰] [۱۱۴۱] [۱۱۴۲] [۱۱۴۳] [۱۱۴۴] [۱۱۴۵] [۱۱۴۶] [۱۱۴۷] تعریف و شرایط اصل کفالت ج۳، مسئله ۱۱۲۷ . «کفالت» آن است که فرد متعهّد شود شخصی را که …

کفالت Read More »

احکام کفالت

[۲۳۴۱] [۲۳۴۲] [۲۳۴۳] [۲۳۴۴] [۲۳۴۵] احکام کفالت مسئله ۲۳۴۱ ـ کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، او را حاضر نماید، و به کسی که این‌طور متعهد می‌شود «کفیل» می‏گویند. مسئله ۲۳۴۲ ـ …

احکام کفالت Read More »

اسکرول به بالا