آب باران

آب باران

[۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] ۴. آب باران ج۱، مسئله ۴۸ . چیزی که نجس است و عین نجاست در آن نیست، چنانچه یک مرتبه باران بر آن ببارد، جایی که باران به آن رسیده پاک …

آب باران ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن