قضای روزه

قضاء الصوم

[۵۱۵] [۵۱۶] [۵۱۷] [۵۱۸] [۵۱۹] [۵۲۰] [۵۲۱] [۵۲۲] موارد وجوب القضاء و احکام القضاء موارد وجوب القضاء مسئله ۵۱۵ : من أفطر فی شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض ونحوهما وجب علیه القضاء فی غیره من أیام السنة إلّا …

قضاء الصوم Read More »

احکام روزه قضا

[۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴] [۱۵۵] [۱۵۶] [۱۵۷] [۱۵۸] [۱۵۹] [۱۶۰] [۱۶۱] [۱۶۲] [۱۶۳] [۱۶۴] بعضی از مواردی که قضای روزه، واجب نیست ج۲، مسئله ۱۴۴. در موارد زیر لازم نیست مکلّف قضای روزه …

احکام روزه قضا Read More »

اسکرول به بالا